Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO itrekking.pl prowadzonego przez JD.SPORTIVO Jakub Karasiński z siedzibą w Tarnowie, ul. Hugona Kołłątaja 7/ 3, 33-100 Tarnów, NIP 8733264153, REGON 368445895, telefon: 795 999 841, e-mail: shop@itrekking.pl.

SPIS TREŚCI:

I. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne).
II. Sposoby porozumiewania się z Klientem.
III. Cena.
IV. Sposoby złożenia zamówienia.
V. Formy i termin płatności.
VI. Realizacja złożonych zamówień.
VII. Koszty dostawy.
VIII. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki.
IX. Wymiana i zwrot. Rękojmia i gwarancja.
X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.
XI. Reklamacje usług elektronicznych.
XII. Ochrona danych osobowych.
XIII. Polityka prywatności.
XIV. Postanowienia końcowe.

 

I. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne).

Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu oferuje Klientom sportową odzież damską, męską dziecięcą jak również obuwie, dodatki odzieżowe (bandanki, czapki, nauszniki, rękawiczki, skarpety, szaliki), bagaż oraz akcesoria, w tym narciarskie, rowerowe, turystyczne, impregnaty do ochrony i pielęgnacji odzieży sportowej (dalej jako „Towar’). Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom towarów bez wad fizycznych i prawnych.

II. Sposoby porozumiewania się z Klientem.

 • W sprawie realizacji złożonego zamówienia Sprzedawca i Klient mogą kontaktować się osobiście, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 • Korzystanie przez Klienta z możliwości złożenia zamówienia lub zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.

III. Cena.

 • Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru, który zamówił na stronie internetowej Sklepu.
 • Ceny Towarów oferowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które obliczane są według odrębnego cennika wskazanego w punkcie VII niniejszego Regulaminu na podstawie wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wartości złożonego zamówienia.
 • Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.
 • Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

IV. Sposoby złożenia zamówienia.

 • Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Informacje na temat oferowanych przez Sprzedawcę Towarów, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech (przeznaczenie, sposób użytkowania) zamieszczony jest pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
 • Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
  a) poprzez stronę internetową Sklepu – www.itrekking.pl za pośrednictwem dobrowolnie założonego Konta lub poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu bez zakładania konta,
  b) wysyłając wiadomość e-mail pod adres: shop@itrekking.pl ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianym Towarze oraz danych osoby zamawiającej (Klienta), w tym imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 • W przypadku, gdy Klient dobrowolnie zdecyduje się założyć Konto na stronie internetowej Sklepu, powinien wykonać następujące czynności:
  a) kliknąć w „Zarejestruj się”,
  b) wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego,
  c) zaznaczyć w tzw.: „check-box’ach: zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Konta użytkownika i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptacją jego treści oraz - opcjonalnie, w zależności od życzenia Klienta - wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT, wskazanie innego adresu dostawy Towaru.
 • Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania przez Klientów.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia, podsumowujące wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym w szczególności łączną cenę towaru przy uwzględnieniu kosztów dostawy oraz należnych podatków oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Po przesłaniu potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę i otrzymaniu wpłaty od Klienta, zamówienie zaczyna być realizowane a umowę uważa się za zawartą - o ile Sprzedawca nie powiadomi Klienta o przeszkodach w przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem umowę uważa się za zawartą po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
 • Do każdego zamówienia Sprzedawca dołączy paragon. Na życzenie klienta Sprzedawca wysyła fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shop@itrekking.plw celu uzupełnienia braków.

V. Formy i termin płatności.

Sklep oferuje następujące sposoby płatności za zakupiony Towar:

 • przelew na konto bankowe wskazane przez Sprzedawcę,
 • za pobraniem przy odbiorze Towaru - Klient płaci kurierowi przy odbiorze przesyłki (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski) oraz nie dotyczy dostaw towarów, których odbiór odbywa się w sklepie stacjonarnym,
 • za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych – Bluemedia. Klient płaci z góry za zakupiony Towar przed realizacją dostawy (tzw. przedpłata).

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 • Karty płatnicze:
  • Visa,
  • Visa Electron,
  • MasterCard,
  • MasterCard Electronic,
  • Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 • W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 • W przypadku płatności przelewem na konto bankowe lub za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności internetowych Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.

VI. Realizacja złożonych zamówień.

 • Istnieje możliwość odbioru zamówionego Towaru w jednym z wybranych sklepów stacjonarnych Sprzedawcy. Lista aktualnie dostępnych sklepów znajduje się w zakładce kontakt” na stronie internetowej www.itrekking.pl. Odbiór zamówionego Towaru w sklepie stacjonarnym jest możliwy wyłącznie w przypadku dokonania przedpłaty za towar. Po dostarczeniu do wybranego sklepu Towaru, Klient zostanie poinformowany o doręczeniu przesyłki i możliwości odbioru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia, a w przypadku zapłaty przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub przy użyciu serwisu Bluemedia, a także po otrzymaniu wpłaty od Klienta, przystępuje do realizacji zamówienia.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Na czas otrzymania Towaru składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności wybrana przez Klienta, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) - do 2 dni roboczych,
b) czas dostawy - do 3-4 dni roboczych (w przypadku doręczeń na terenie Polski). Podany termin jest terminem deklarowanym przez profesjonalnego przewoźnika. Należy pamiętać, że realizacja zamówienia (w przypadku wybrania przedpłaty) rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

VII. Koszty dostawy.

 • Zamówione Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dostawa Towaru realizowana jest według wyboru Klienta:
  • Za pomocą kuriera firmy UPS:
   -w przypadku przedpłaty na rachunek bankowy koszy dostawy wynosi 16,00 zł brutto,(przy zamówieniu do 299,99zł brutto),
   - w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) – koszy dostawy wynosi 21,00 zł brutto,(przy zamówieniu do 299,99zł brutto).
  • za pomocą Poczty  Polskiej:
   Paczka - koszt dostawy wynosi 13,00 zł brutto (przy zamówieniu do 299,99zł brutto). Przy zamówieniu po wyżej kwoty 300zł przesyłka jest darmowa.
  • odbiór Towaru w wybranym sklepie stacjonarnym – 0,00 zł brutto.
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania zamówienia.
 • Po otrzymaniu towaru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki oraz stanu Towaru, a także dokonania jego oceny pod względem zgodności z zamówieniem, w szczególności uszkodzeń, ilości, koloru, rodzaju. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Sprzedawcę, podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu i adres e-mail, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego listem poleconym bądź drogą elektroniczną. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy www.itrekking.pl
 • Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Klient odebrał Towar Aby zachować 14-dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do Sprzedawcy przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności przy zakupie poniżej 300 zł brutto, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji (tj. przy zakupie Towaru), chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności.
 • Klient powinien odesłać zwracany Towar na adres Sprzedawcy: JD.Sportivo Jakub Karasiński, ul. Kołłątaja 7/3, 33-100 Tarnów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem w/w terminu.
 • Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. 
 • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Towaru, przykładowo jego przymierzenia.
 • W przypadku podjęcia przez Klienta czynności w stosunku do zakupionego Towaru, która wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

IX. Wymiana i zwrot. Rękojmia i gwarancja.

 • Sklep oferuje możliwość wymiany lub zwrotu Towaru w terminie 30 dni od dnia odebrania Towaru. Wymiana jest możliwa tylko w obrębie tego samego modelu Towaru, który może być wymieniony na inny kolor lub rozmiar.
 • Aby skorzystać z uprawnienia wskazanego w punkcie 1 powyżej należy poinformować Sprzedawcę o tym zamiarze za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@itrekking.pl lub telefonicznie pod numerem 795 999 841. Towar powinien być w stanie niezmienionym (tj. nieużywany, wraz ze wszystkimi metkami) zapakowany i przesłany na adres Sprzedawcy wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem zwrotu lub Formularzem wymiany.
 • Na życzenie Klienta Sprzedawca może zamówić Kuriera UPS, który odbierze zwracany Towar od Klienta i dostarczy go do Sprzedawcy. Koszty przesyłki zostaną potrącone z kwotą ceny sprzedaży podlegającą zwróceniu Klientowi.
 • W przypadku zwrotu Towaru po jego otrzymaniu Sprzedawca zwróci cenę sprzedaży na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
 • W przypadku wymiany Towaru po jego otrzymaniu Sprzedawca skontaktuje się z klientem celem ustalenia kosztów ponownej wysyłki.

Rękojmia i gwarancja.

 • W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może skorzystać z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
 • Sprzedawca wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmi wobec Klientów będących przedsiębiorcami.
 • W przypadku Towarów, na które została udzielona gwarancja, Klientowi przysługują również uprawnienia wskazane w gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Towaru. Warunki gwarancji dołączane są do Towarów, których gwarancja dotyczy. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od warunków udzielonych przez producenta.Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

Reklamacja.

 • Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ujawnienia wady w którym to Towar został Klientowi wydany. W ramach rękojmi Klient może zażądać od Sprzedawcy wymiany lub naprawy Towaru, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Klientowi tylko wówczas, gdy stwierdzona wada Towaru jest istotna.
 • Roszczenie należy zgłosić za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu , wraz z opisem zgłaszanej wady oraz dołączonym oryginału paragonu lub faktury potwierdzających dokonanie zakupu Towaru.

Wymiana, naprawa.

 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę zakupionego Towaru.

Obniżenie ceny, odstąpienie od umowy sprzedaży.

 • Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Termin rozpatrzenia reklamacji.

 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem listu poleconego, poczty elektronicznej lub wiadomości SMS na numer wskazany przez Klienta.
 • Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 • Procedura reklamacji została przedstawiona w zakładce Zwroty i reklamacje, dostępnej na stronie www.itrekking.pl
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 • Klient będący konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.

 • Klient może korzystać ze sklepu internetowego Sprzedawcy przy spełnieniu następujących warunków technicznych systemu teleinformatycznego:
  • dostęp do sieci Internet i czynnego konta poczty elektronicznej,
  • zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari
  • dysponowanie sprzętem komputerowym z ekranem o rozdzielczości co najmniej 1024x768 px
  • zainstalowanie aktualnej wersji programu Java i Flash
  • Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie przez Klienta w Sklepie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W przypadku, gdy Klient dostarczy takich treści do Sklepu, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do ingerencji w dostarczoną treść, tj. w szczególności do usunięcia takich treści w całości lub w części lub ich zmianę.

 XI. Reklamacje usług elektronicznych.

 • Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług elektronicznych, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać w następujący sposób:
  • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shop@itrekking.pl,
  • pisemnie na adres korespondencyjny: JD.Sportivo Jakub Karasiński, ul. Kołłątaja 7/3, 33-100 Tarnów.
 • Składając reklamację Klient powinien wskazać imię i nazwisko, adres, datę wystąpienia przyczyny reklamacji i ją opisać.
 • Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 XII. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz realizacją zamówień jest: JD.Sportivo Jakub Karasiński.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm., zwanej dalej UODO), tj. zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku założenia Konta użytkownika,
  • art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, tj. konieczność do realizacji umowy,
  • art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, tj. niezbędność do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji umowy sprzedaży,
  • obsługi Konta użytkownika założonego w ramach Sklepu – w przypadku założenia przez Klienta konta użytkownika.    
 • Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą).
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 • Ujawnienie danych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do:
  • Klientów, którzy chcą utworzyć Konto użytkownika w Sklepie - w celu zarejestrowania się niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres e-mail,
  • Klientów, którzy składają zamówienia w inny sposób niż wskazany w pkt. a) powyżej – w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.

XIII. Polityka prywatności.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Sklepie internetowym, ochronie danych osobowych, oraz udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną dostępne są w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: www.itrekking.pl

XIV. Postanowienia końcowe.

 • Różnice w wyglądzie Towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 • Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go, zapisać na dysku urządzenia z którego korzystają (np.: komputera) i sporządzić jego wydruk.
 • Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
  • zmian organizacyjnych lub prawnych u Sprzedawca,
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu,
  • zmiany funkcjonalności sklepu internetowego, jedynie w przypadku, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności.
 • O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem przedmiotowych zmian. Informacja o zmianie Regulaminu będzie utrzymywana na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 dni i zostanie udostępniona najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do Zamówień złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia.
 • Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl